Başkanın Mesajı

Mükemmelliğin 33 yıla yayılan
mirası ile

Sayın Paydaşlarımız ve Değerli İş Ortaklarımız,

Türkiye’de demir çelik sektöründe hizmet veren firmamız, çelikhaneleri, haddehaneleri ve şubeleriyle birlikte, 700’ün üzerinde çalışanıyla, güçlü bir ekonomik aktör olma misyonunu sürdürmektedir.

Son yıllarda yaşanan küresel pandemi, sektörel, toplumsal ve ekonomik dengelerde önemli değişikliklere neden oldu. Ancak biz, bu zorlu süreçleri fırsata çevirme vizyonuyla hareket ederek, yeni yatırım hedeflerimize odaklanmış bulunmaktayız. Hedefimiz, pandeminin yarattığı zorluklara ve küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen yıllık ortalama yüzde 15 büyüme sağlamak, böylece sektördeki önemli pozisyonumuzu daha da güçlendirmektir.

Firmamızın başarısının temelinde insan odaklı değerler ve kurumsal yönetim ilkeleri yatmaktadır. Çalışanlarımızın refahı, güvenliği ve gelişimi her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu değerlere olan bağlılığımız, sadece iç işleyişimizi değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırmaktadır.

Sürdürülebilirlik anlayışımız, çevreye saygılı uygulamaları içermekte ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu doğrultuda, teknolojiye verdiğimiz önemle çevre dostu üretim süreçleri ve enerji verimliliği konularında yatırımlarımızı sürdürmekteyiz.

Tüm bu noktalarda, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza olan minnettarlığımızı ifade etmek isteriz. Sizlerle birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak adına yola çıktık. İş birliğimizin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyor, katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,

Hüseyin ERYILMAZ
Eryılmazlar Group
Yönetim Kurulu Başkanı