İnsan Kaynakları

İK POLİTİKALARIMIZ

İnsan unsurunun belirleyiciliğine ve önemine inanarak, insan kaynakları  değerlerimizi önce insan yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk. 

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İNSANA YATIRIM” yapılmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere, ERYILMAZLAR GROUP bünyesinde kurumsal gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir.

İnsan Kaynakları Stratejimiz

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir:

  • Organizasyonel verimliliği arttırmak

  • Stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek

  • Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak

  • Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak